Domů Úvod Vědecký výbor Přihláška na sympozium Přihláška firemní prezentace Organizační informace Programové schéma Kontakt
 • Domů
 • Úvod
 • Vědecký výbor
 • Přihláška na sympozium
 • Přihláška fir. prezentace
 • Organizační informace
 • Programové schéma
 • Kontakt
 • Partneři sympozia SANACE 2015


  Mediální partneři sympozia SANACE 2015


  XXV. mezinárodní sympozium

  II. mezinárodní konference

  Sympozium SANACE 2015 slaví letos čtvrtstoletí své existence. Při svém vzniku si dalo za cíl seznamovat odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti sanací betonových konstrukcí. Letošní jubilejní sympozium může s odstupem času zhodnotit, jak se toto předsevzetí podařilo realizovat.

  Prezident SSBK

  prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

  Konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2015 je zaměřena zejména na využití vedlejších energetických produktů ve stavebnictví, ale bude se věnovat také problematice z oblasti jejich klasifikace s cílem zvýšit efektivitu jejich využití a vyhnout se použití v nevhodných oblastech aplikace.

  Prezident ASVEP

  Ing. Pavel Sokol

  TEMATICKÉ BLOKY SYMPOZIA:

  1. Stavební průzkum, diagnostika, projektování
  2. Sanace a zesilování betonových konstrukcí, metody, technologické postupy, příklady.
  3. Statická spolehlivost objektů a aplikace trvale udržitelného rozvoje.
  4. Vady a poruchy betonových konstrukcí, kvalita a trvanlivost sanací.
  5. Technické, ekonomické, legislativní a ekologické aspekty sanací betonových konstrukcí.
  6. Pokročilé materiály a technologie pro sanace.

  TEMATICKÉ BLOKY KONFERENCE:

  1. Trendy a výzkum ve využívání VEP.
  2. Návrhy metodiky klasifikace VEP, efekt její implementace v souvislosti s revizemi TP a TKP a možnosti (vyplývající) popularizace VEP.
  3. Vývoj legislativních předpisů a jejich dopad na kvalitu VEP.