Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST

  English version

  Od roku 2011 pořádá Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST, který je akreditován ČIA pod číslem Z7008 (PoZZ) programy zkoušení způsobilosti – mezilaboratorní porovnávací zkoušky (PT). PoZZ je akreditován podle ČSN EN ISO/IEC 17043 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v oblasti zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, malt, cementů, jemnozrnných cementových kompozitů, zdících prvků a oceli. Tyto programy jsou organizovány každoročně. V současné době se jedná o největší nabídku akreditovaných programů zkoušení způsobilosti pro stavební zkušebnictví v Evropě.

  Více informací naleznete zde.

  Příloha osvědčení o akreditaci.

  Dotazník spokojenosti účastníků programů zkoušení způsobilosti

  Nyní nás najdete i na Facebooku

  Upozornění k plnění požadavků čl. 5.9 ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

  Na základě požadavků čl. 5.9 ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Přílohy č. 1 MPA 30-03-12 a dokumentu EA 4/18 (jde o požadavky na "Plán účasti v programech zkoušení způsobilosti mezi dvěma akreditacemi" a "Program zkoušení způsobilosti na aktuální rok") si vám dovolujeme oznámit, že naší snahou je a bude každoročně vypisovat programy zkoušení způsobilosti nejméně:

 • 2x ročně v oblasti zkoušení čerstvého betonu,
 • 2x ročně v oblasti zkoušení ztvrdlého betonu,
 • 1x ročně v oblasti zkoušení zemin,
 • 1x ročně v oblasti zkoušení cementů a jemnozrnných cementových kompozitů a
 • 1x ročně v oblasti zkoušení kameniv.
 • Aktuální akce

  Nově naleznete aktuální akce na našem portálu ptprovider.cz

  Závěrečné zprávy

  ZMC 2017/1 - Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů - Datum ukončení: 24. 1. 2018

  ZZ 2017/1 - Zkoušení zemin - Datum ukončení: 18. 1. 2018

  ZZP 2017/1 - Zkoušení zdících prvků - Datum ukončení: 31. 8. 2017

  ZZB 2017/2 - Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu - Datum ukončení: 8. 12. 2017

  ZČB 2017/2 - Čerstvý beton - Brno

  ZO 2017/1 - Zkoušení oceli - Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2017

  ZVP 2017/1 - Zkoušení vlastností plastů Datum ukončení: 7. 9. 2017

  ZK 2017/1 - Zkoušení kameniv Datum ukončení 29. 6. 2017


  Související dokumenty

  Plán zkoušení způsobilosti / Proficiency testing programs 2013-14 (EN)

  Plán zkoušení způsobilosti / Proficiency testing programs 2015 (EN)

  Řízení odvolání a stížností

  Kontakty

  doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph. D.

  Email: Tomas.Vymazal@vutbr.cz

  Tel.: +420 541 147 818

  Ing. Petr Misák, Ph.D.

  Email: Petr.Misak@vutbr.cz

  Tel.: +420 541 147 831